top of page

KURZ ENERGETICKÁ PODPORA ZVÍŘAT - LÉČENÍ DOTYKEM 

Dovolte mi pozvat vás na kurz, na kterém bych s vámi ráda nejen sdílela své poznatky a zkušenosti z mých terapií a energetické práce se zvířaty, ale také bych vám ráda předala, jak vy sami můžete zvíře energeticky podpořit. 

Dozvíte se mimo jiné, co je při energetické práci se zvířaty důležité, na co je třeba myslet a co je důležité ,,dodržet", aby léčení a energetická podpora vycházela ze svobody a lásky a ne ze strachu a manipulace se svobodnou vůlí, potřebami a přáním daného zvířete.

 

Jak poznáte, že zvíře chce být energeticky podpořeno a jak na to, aby vše bylo v souladu s jeho svobodnou vůlí? To vše se dozvíte a vyzkoušíte si právě na tomto kurzu. 

 

Díky léčivé energii může dojít k podpoře a léčení nejen na fyzické, ale i duševní a emocionální úrovni zvířete. 

 

K energetické podpoře zvířete nepotřebujete žádné předchozí zasvěcení. Léčivou sílu má ve svých dlaních každý z nás. Otázkou však zůstavá nejen zda v ni a v sami sebe uvěříme, ale také to, s jakými záměry do ,,léčení" a energetické podpory vstupujeme. 

 

Kurz je složen jak z teoretické, tak i z praktické části, kdy vás prací s energiemi provedu a vyzkoušíte si vše v praxi. 

 

Kurz bude probíhat ve velmi malé skupince a bude jednodenní s tím, že bude dostatečný prostor nejen na teorii, praxi, ale i na vaše dotazy a potřeby, které v rámci kurzu vyvstanou. Zkrátka to bude velmi intenzivní a individuální kurz, který věřím a doufám, že si moc užijete. 

Termíny kurzů v roce 2024:

01.03.2024 od 10.00 - cca 17.00h 

03.05.2024 od 10.00 - cca 17.00h 

06.09.2024 od 10.00 - cca 17.00h 

06.12.2024 od 10.00 - cca 17.00h 

Odměna za kurz je 8.888 Kč

Kurzy se budou konat v Praze - Dolní Měcholupy. Přesná adresa bude účastníkům včas sdělena.

​Přihlášky a případné dotazy ke kurzu prosím na e-mailu: vysusilovak@seznam.cz

​​​ 

​Budu se na vás moc těšit,

s láskou, K.

bottom of page