top of page

KOMUNIKACE SE ZVÍŘATY

Každé zvíře, které vstoupí do našeho života s sebou přináší svůj vlastní a jedinečný příběh, učení a poslání.

 

Žádné zvíře v našem životě není náhodou. Zvířata jsou zde na Zemi naši přátelé, léčitelé, průvodci, učitelé a svým chováním, svými projevy, svým životem a svou přítomností nám přinášejí zkušenosti, které v danou chvíli potřebujeme, nebo si je z jakéhokoliv důvodu svým chováním a stylem života do své reality každodenního života přitahujeme.

 

A právě komunikace se zvířaty je nádherná a úžasná metoda, díky které se toho od zvířete můžeme nejen o něm samotném, ale také o nás a tomto světě mnoho dozvědět.

 

Jak komunikace probíhá a jakou formou zprávy od zvířat přijímám?

 

Komunikace se zvířaty probíhá na té nejjemnější a nejkrásnější úrovni. Úrovni srdce. Naše srdce je tou vstupní branou a frekvencí, na které jsme nejen se zvířaty, ale se vším, co nás obklopuje, propojeni. Vždy, když se se zvířetem spojuji, tak ho pozdravím, představím se mu a vysvětlím mu, proč za ním přicházím. Je pro mě důležité, aby se zvíře při komunikaci cítilo uvolněně a dobře. Proto pokud cítím, že je zvíře napjaté, ve stresu, strachu nijak a nikam nespěchám a dávám mu všechen potřebný prostor a čas. Mým přáním je, aby cítilo a vnímalo, že je pro mě důležité a že jsem tam s ním a pro něj. 

 

Pokud zvíře prožilo nějaká traumata či bolestivé a náročné zkušenosti nechávám průběh komunikace na něm, podle toho, jak se cítí a jak je připraveno pokračovat.  

 

Zvířata jsou sice velice moudré a napojené bytosti, ale také mají stejně jako my svá fyzická těla, ve kterých si mohou nosit vzpomínky a bolesti minulosti.

 

Každé zvíře je zcela individuální a jedinečné a stejně tak je individuální a jedinečná každá komunikace. Informace a zprávy od zvířat přicházejí v kombinaci slov, pocitů, emocí, vizí a obrazů. Je to různé, podle toho, co zvíře potřebuje sdělit a předat svému majiteli. 

V čem tedy může komunikace zvíře podpořit a v čem pro vás může být přínosem?

 

Komunikace pro zvíře může být léčivou terapií a může přinést uvolnění už je tím, že cítí, že mu opravdu a ze srdce chceme naslouchat. Že za ním přicházíme s klidem, láskou, pokorou a respektem a že cítí, že v tomto bezpečném prostoru může sdílet naprosto cokoliv. 

 

Setkávám se i se zvířaty, která se vypovídají z minulosti a díky léčivé a láskyplné energii, která při komunikaci proudí se z jejich těl uvolní to, co jsou již připraveni pustit a co již nepotřebují a ani nechtějí dál nést. 

 

Komunikace je pro zvířata i velikou podporou v tom, že dostanou prostor se zcela svobodně vyjádřit a sdělit nám vše, co mají na srdci. 

 

A to vnímám, že je pro nás tím největším přínosem. Že najednou můžeme zvířeti a jeho projevům a chování nejen porozumět, ale také ho pochopit. Najednou si můžeme posvítit na to, co se nám tím celou tu dobu snaží říct a my jsme to jen nechápali.

 

Co všechno zvířata cítí a vnímají?

 

Zvířata vědí a cítí mnohem více, než si my sami myslíme. Znají pravdu o nás, našem životě, našich vztazích i o tom, jak se opravdu v hloubi sami sebe cítíme a velice často nám zrcadlí a ukazují na naše vlastní bolesti, strachy, pocity a celkově přístup, který máme sami k sobě a svému životu. Poukazují nám na vzorce, které jsme přijali za své, ačkoliv neladí s naší duší ani energií a naprosto přesně vědí, kdy a kde se přetvařujeme, nejsme sami sebou a podle toho, jak se cítíme a co do prostoru a společného žití vyzařujeme také reagují. 

 

Jejich zprávy a poselství jsou velice moudrá, hluboká a přinášejí nám pravdu, kterou v danou chvíli potřebujeme slyšet a znát. Ukáží nám možnost, cestu, kterou se můžeme a nemusíme vydat. Konečné rozhodnutí je vždy na nás.

 

Je zcela na nás, zda se rozhodneme jejich poselství naslouchat a zda si uvědomíme, že chceme-li cokoliv změnit v chování našeho zvířete, budeme muset začít sami u sebe. 

 

Zvířata velmi často poukazují na části nás samých, které popíráme a nepřijímáme a vedou nás k přijetí všech aspektů, které k nám jako k lidské bytosti patří. 

 

Dopředu upozorňuji, že komunikace není o tom, abych zvířeti domluvila či mu nakázala, aby se změnilo, aby něco nedělalo a aby naplnilo vaše vlastní očekávání, která na něj kladete. 

 

Co se díky komunikaci můžeme dozvědět?

 

Díky komunikaci můžeme zjistit, co nám svým chováním zvíře sděluje, můžeme lépe porozumět a pochopit jeho chování, zjistit jeho přání a potřeby, můžeme se ho zeptat na jeho na názor a vnímání nějaké konkrétní situace, můžeme se dozvědět, co bychom si měli uvědomit, co bychom měli vidět a co bychom měli ve svém životě změnit.

 

Můžeme se ho zeptat, zda je spokojené, zda ho trápí nějaké zdravotní problémy a v případě nemoci, co je příčinou jeho zdravotních problémů, zda si vůbec přeje být léčeno a pokud ano, jakou cestou by si přálo, abyste se vydali. 

 

Můžeme se zeptat jaká je jeho úloha v našem životě a jaké poslání s sebou přináší?

 

Zda se mu líbí jeho jméno?

 

U některých zvířat (koní atp.) se můžeme ptát, kde by chtěli žít, jaké preference mají (např. režim, umístění a vybavení ustájení apod.)?

 

Je toho opravdu mnoho, co se od nich můžeme dozvědět. Nicméně i pokud se nezeptáte, zvíře vždy v komunikaci dostává naprosto svobodný prostor sdělit vše, co si přeje a potřebuje. 

Jejich poselství nám poskytnou nadhled a náhled toho, co je možné v tuto chvíli pro ně i pro sebe udělat. Často mají naprosto odlišné potřeby od toho, co my sami si myslíme, že potřebují. A proto říkám, že vše záleží na nás, jak moc jsme připraveni směřovat svůj zrak do sebe a naslouchat tomu, co nám sdělují. Jak moc si dovolíme vidět pravdu o sobě, svém životě a možná i přístupu ke zvířeti. 

 

Jak moc si dovolíme respektovat jejich svobodnou vůli. 

​​​

Jak si můžete komunikaci objednat a jak to celé probíhá?

 

Pokud si přejete, abych se spojila s vaším zvířetem a zprostředkovala vám s ním komunikaci, napište mi prosím e-mail na vysusilovak@seznam.cz, do kterého mi prosím napište, co je tím důvodem proč se na mě obracíte a co byste se od vašeho zvířete rádi dozvěděli.  Pokud mi pošlete jeho fotku budu moc ráda, ale ke komunikaci ji nutně nepotřebuji. 

 

Jakmile si potvrdíme, že si vzájemně ve všem rozumíme, zašlu vám platební údaje a v následujících dnech po obdržení částky na účet se začnu vašemu zvířeti věnovat. 

 

Veškerou komunikaci s ním vám poté zašlu na e-mail a v případě potřeby si domluvíme termín 3O min telefonického hovoru v němž spolu vše ještě probereme.

 

Odměna za komunikaci s jedním zvířetem je 4.000 Kč nebo 170 euro 

Pokud byste raději osobní setkání než-li e-mailovou konzultaci pak mi napište a domluvíme se. :)

V případě osobního setkání se k odměně za komunikaci připočítává dopravné, které je 8 Kč/km.

 

Prosím berte také na vědomí, že v případě zrušení setkání 24h před domluveným termínem je storno poplatek 100% z odměny terapie a zrušení setkání 48 hod před domluveným termínem 50% z odměny terapie. Děkuji za pochopení a úctu k mému času.

 

Prosím, dopředu vás chci upozornit, že žádným způsobem zvířeti nezasahuji do toho, co vám chce nebo naopak nechce předat. Tzn. pokud se k něčemu nebude chtít vyjádřit, je třeba respektovat jeho svobodnou vůli. Stejně tak je třeba respektovat, pokud si zvíře nepřeje komunikovat vůbec – v takovém případě vám peníze vrátím na účet, ze kterého byly zaslány. 

 

Ještě bych ráda upozornila, že respektuji a ctím soukromí každého z nás a vstupuji pouze do komunikace, která se týká vás samých.

Pokud máte pocit, že by komunikaci potřeboval kdokoliv jiný, řekněte mu o této možnosti, předejte mu kontakt a nechte svobodně na něm, zda se pro komunikaci rozhodne či nikoliv. Děkuji za pochopení. 

A moc děkuji vám všem, kteří nasloucháte a vnímáte každé zvíře jako jedinečnou bytost. Plnou svých vlastních potřeb a přání, která zde na zemi má své vlastní a jedinečné poslání.

 

A jsem vděčná, že mohu předávat jejich poselství vám a být vám průvodkyní světem zvířat a podporou k tomu, abyste si život nejen s vašimi zvířaty, ale hlavně, a především sami se sebou užívali a abyste cítili každý den, každou minutu a každou vteřinu spokojenost, radost a vděčnost ze života. 

​​​​​​

S láskou a vděčností, K.

358932695_263741526463402_388413917529996425_n.jpg
441885563_2578852168964301_2839555389802901215_n.jpg
WhatsApp Image 2023-03-21 at 13.51.29.jpeg
bottom of page