top of page

KOMUNIKACE SE ZVÍŘATY 

Komunikace se zvířaty a spojení se s jejich jedinečnou moudrostí a energií je překrásný způsob, díky kterému se toho nejen o zvířátku samotném, ale také o nás a našem životě můžeme hodně dozvědět. 

​​

Zvířata jsou zde na Zemi našimi průvodci, učiteli, přáteli … A svou přítomností, svými projevy, nemocemi, chováním a svým životem nám zde na Zemi zprostředkovávají zkušenosti, prožitky a zážitky, které v danou chvíli potřebujeme z nějakého důvodu zažít a prožít. 

Zvířata znají pravdu o nás, našem životě, našich vztazích a o tom, jak se opravdu v hloubi sami sebe cítíme a velice často nám zrcadlí naše vlastní bolesti, strachy, pocity a celkově přístup, který máme k sami sobě a svému životu. 

​​

Jejich poselství jsou moudrá, hluboká a přinášejí nám pravdu, kterou v danou chvíli potřebujeme slyšet a znát. Ukáží nám cestu, možnost, kterou se můžeme a nemusíme vydat. 

Je zcela na nás, zda se rozhodneme zvířecí poselství vyslyšet a vydat se společně se svým zvířátkem na cestu, kdy si uvědomíme, že chceme-li cokoliv změnit v chování našeho zvířete, budeme muset začít sami u sebe.

Proto bych ráda upozornila na to, že komunikace se zvířaty není o tom, abychom zvířeti prostřednictvím komunikace ,,domluvili“ / ,,nakázali“, aby něco nedělalo, aby se nějak nechovalo a aby se změnilo.

Komunikace se zvířaty je o lásce, přijetí, respektu, radosti a vděčnosti. Vděčnosti za to, že můžeme naslouchat jejich hlasu, jejich moudrosti, jejich poselství. Vděčnosti a radosti, že s nimi můžeme komunikovat na té nejjemnější a nejkrásnější úrovni. Úrovni srdce. 

Zvířata s námi komunikují každý den a svým chováním nám říkají, vnímej mě prosím. Snažím se ti něco říct.

Mým záměrem je zvířeti naslouchat, přijmout ho takové jaké je, vnímat jeho jedinečnost, jeho duši a bytost. Porozumět jeho chování a zprostředkovat vám jeho sdělení.

Díky komunikaci můžeme zjistit, co nám svým chováním sděluje, můžeme lépe porozumět a pochopit jeho chování, zjistit jeho přání a potřeby, můžeme se ho zeptat na jeho na názor a vnímání nějaké konkrétní situace, můžeme se dozvědět, co bychom si měli uvědomit, co bychom měli vidět a co bychom měli ve svém životě změnit.

Ne proto, že nám to někdo říká, ale že nám poukázalo na to, co mi v hloubi sami sebe cítíme. Že my sami cítíme, že se touto cestou chceme vydat a chceme sami pro sebe svůj život a svůj přístup k sobě změnit. 

​​

Poskytnou nám nadhled a náhled toho, co je možné v tuto chvíli pro ně i pro sebe udělat. Často mají naprosto odlišné potřeby od toho, co my sami si myslíme, že potřebují. A proto říkám, že vše záleží na nás, jak moc jsme připraveni směřovat svůj zrak do sebe a naslouchat tomu, co nám sdělují. Jak moc si dovolíme vidět pravdu o sobě, svém životě a možná i přístupu ke zvířeti. 

​​

Často se před okolím a sami před sebou přetvařujeme a děláme, jak je vše v pořádku a jak jsme spokojení. Ale uvnitř sami sebe víme, že to tak není, a proto nám zvířata svou přítomností zvědomují, abychom se na tyto záležitosti a bolesti podívali, abychom vyléčili sami sebe a svůj život. 

​​

Pro mě osobně jsou zvířata velikými učiteli, průvodci a přáteli. Jsem vděčná za to, jaké spojení a propojení s nimi mám. Jsem vděčná, že jsou součástí mého života a vedou mě k přijetí, vnímání, respektování a žití své vlastní jedinečnosti. 

​​

Jsem vděčná za jejich poselství, která jsou vždy velice přesná a pravdivá a ukazují mi cestu, kterou si já sama přeji jít. 

​​

A jsem vděčná, že mohu předávat jejich poselství vám a být vám průvodkyní a podporou k tomu, abyste si život nejen s vašimi zvířátky, ale hlavně, a především sami se sebou užívali. 

​​

Každá komunikace je pro mě velikou ctí a potěšením a opravdu mi velice záleží na tom, abych se zvířátkem spojila v respektu, lásce a radosti za to, že mu mohu naslouchat a předat vám jeho moudrost a poselství. 

​​

Pokud tedy chcete naslouchat vašemu zvířátku a tomu, co by vám chtělo sdělit. Řešíte se zvířátkem třeba nějaký ,,problém“, zdravotní stav, nežádoucí chování nebo cokoliv dalšího, bude mi potěšením vašemu zvířátku naslouchat a předat vám jeho poselství pro vás.  

Poselství poskytuji nejčastěji na dálku. 

​​

Jak to funguje? Napište mi prosím e-mail, ve kterém mi napište, s jakým zvířátkem byste se rádi spojili, jeho jméno a oblast/otázky, na které byste rádi poselství směřovali. Nemusíte být nijak konkrétní, jde jen o to, abych věděla, co vás vlastně od zvířátka zajímá a tím směrem komunikaci s ním směrovala. Nicméně, i když otázky nenapíšete, vždy vám bude od zvířátka předáno vše, co v danou chvíli je pro vás i něho důležité, abyste věděli. 

​​

Poté se já s vaším zvířátkem spojím a během následujících dnů vám zašlu jeho poselství pro vás. 

​​

A samozřejmě v e-mailu naleznete i mé nacítění se a postup, kterým bych se doporučila vydat - jak se zvířátkem pracovat, jak s ním komunikovat apod. Záleží na konkrétním zvířátku a konkrétní situaci. 

​​

V případě, že by vám v poselství bylo něco nejasného, moc ráda si s vámi zavolám a probereme ještě osobně. :-)

​​

odměna a energetická výměna za komunikaci s jedním zvířátkem je 2.222 Kč 

​​

Pro útulky a jiné podobné organizace pomáhající zvířatům, je komunikace zdarma.

Ještě bych ráda upozornila, že respektuji a ctím soukromí každého z nás a vstupuji pouze do komunikace, která se týká vás samých.


Pokud máte pocit, že by komunikaci potřeboval kdokoliv jiný, řekněte mu o této možnosti, předejte mu kontakt a nechte svobodně na něm, zda se pro komunikaci rozhodne či nikoliv. Děkuji za pochopení. 

​Pokud by ke komunikaci se zvířaty cokoliv zajímalo nebo jste se chtěli objednat, bude mi potěšením, když mě budete kontaktovat na e-mailu vysusilovak@seznam.cz 


A já moc děkuji vám všem, kteří nasloucháte a vnímáte každé zvíře jako jedinečnou bytost. Plnou svých vlastních potřeb, přání a tužeb.

​​

S láskou a vděčností, K.

Komunikace se zvířaty: Text
4DEA25A2-A7F3-47E7-866C-5BDE5ADBCECD.jpeg
Komunikace se zvířaty: Obrázek
bottom of page