top of page

Energetická podpora - zprostředkování léčivé energie

 

Dlouho jsem přemýšlela, zda se léčení tzn. zprostředkování léčivé energie věnovat. Proč? Protože sama vím, že to není jen o léčivém doteku, ale také o informacích, které nám nemoc / úraz / jakýkoliv zdravotní ,,problém“ přináší. 

 

Sama v sobě a ve svém srdci cítím, že léčení je proces. Je to cesta, na kterou se může a nemusí vydat každý z nás. Nepochybuji o tom, že každý dělá pro své zdraví a sám pro sebe či pro zvíře to nejlepší, co v danou chvíli může a umí a volí si cestu, která mu přinese přesně takové zkušenosti, které ve svém vývoji a růstu potřebuje. 

 

Není to o tom, že existuje jediná správná cesta pro všechny. Léčení není o tom, že dostaneme obecný manuál, podle kterého budeme krok po kroku postupovat. Léčení je otevření se sám sobě. Vnímání a cítění svých potřeb, bolestí, přání a setkání se sám se sebou. 

 

Cesta každého z nás je jiná. A mapu, kterou hledáme, máme ukrytou v našem srdci. Sama vím, že naslouchat mu není vždy snadné, protože to s sebou přináší výzvy, zkušenosti a strachy, na které je třeba se podívat. 

 

Sama v sobě cítím, že nejdůležitější a často možná i nejtěžší věcí na cestě léčení je přijetí dané nemoci/situace/zkušenosti. Přijetí našeho stavu či stavu zvířete takového, jaký je. Neodporovat mu, nesnažit se ho zbavit a nechtít ho za každou cenu utlumit, abych necítil diskomfort, který jsem si tím já sám vytvořil.

 

Přijetí pro mě znamená převzetí zodpovědnosti, otevření se informacím a touhu nechat se vést. Ne proto, abych sebe nebo zvíře vyléčila a zbavila se toho, co prožívám. Ale proto, abych poznala samu sebe, abych pochopila, kde a proč jsem šla proti sama sobě a co je potřeba v mém životě si uvědomit a změnit. Zkrátka podívat se na danou situaci z jiného úhlu pohledu, z nadhledu a nechat se vést svou vlastní moudrostí. 

 

Nemoc nepřichází ze dne na den. Předchází jí dlouhá řada drobných, možná i nepatrných signálů, které přecházíme a nevěnujeme jim pozornost. 

 

Ráda bych řekla, že pozdě není nikdy. Nikdy není pozdě začít cokoliv dělat jinak. Nikdy není pozdě si naslouchat, vnímat se, mít se ráda či cokoliv jiného. 

 

Proč je podle mě důležité nemoci naslouchat? Protože nám může předat velmi cenné informace. Někdy se skrze nemoc mohou čistit a uvolňovat nějaká témata/bolesti/traumata/zážitky... z našeho energetického systému a je důležité dopřát si klid na celý tento ,,čistící a uvolňující“ proces. Pokud nemoc budeme brát jako informační dopis, který říká, pojď si popovídat, na jednou máme v našem srdci naději, že nic není beznadějné. Neexistuje nemoc, která by nešla vyléčit. To jen my si ještě neuvědomujeme svou léčivou sílu a moc. 

 

Často se setkávám se souzením a hodnocením medicíny nebo naopak se souzením a hodnocením léčivého doteku. Můj názor a pohled je takový, že pokud se tyto odvětví rozhodnou spolupracovat, vzájemně se podporovat a doplňovat, mohou se dít veliké zázraky. 

Proč jsem se tedy rozhodla zprostředkovávat léčivou energii?

Protože sama ze své zkušenosti vím, jak nádherně mohou léčivé energie podpořit. Jak mohou dané bytosti zprostředkovat sílu pokračovat dál, naplnit každou buňku těla láskou a světlem a dodat naději, víru, klid a sílu. 

 

K celému procesu vždy přistupuji tak, že jsem jen zprostředkovatel léčivé energie a nechávám na moudrosti každé bytosti a duše, aby si skrze mě stáhla takové množství a intenzitu energie, jak je pro ni nejlepší. Proč? Protože frekvence každého těla a každé bytosti je jiná. Někdo je připraven obdržet velmi silnou energii, ale někdo ne. A proto je důležité, aby sama duše rozhodla, na co je její tělo připraveno a do jakých míst chce a potřebuje léčivou energii směřovat. 

Kdy a proč si energetickou podporu objednat?

Vlastně naprosto kdykoliv a klidně i jen tak, bez důvodu. Tzn. pro zcela naprosto zdravé zvíře nebo vás. Kdy prostě jen cítíte, že byste sobě nebo zvířeti rádi dopřáli odpočinek, uvolnění a klid. :) 

Pokud si zvolíte správného léčitele, léčení vám ani vašemu zvířeti nemůže nijak uškodit, právě naopak. Může tělo dané bytosti velmi podpořit v nastolení rovnováhy a harmonie. Což se pak může projevit různými způsoby např. odolným imunitním systémem, rychlejšímu hojení zranění či vůbec jako prevence před nemocemi a zraněními. Zde je však nutné podotknout, že léčení není všemocné. Pokud zvíře nebo vy žijete v naprosto nevyhovujících podmínkách, nevyživujete tělo ani duši ať už svou nebo zvířete, pak je důležité se právě na toto zaměřit, nastavit vhodné podmínky a změnit své stereotypní návyky, které vás od zdraví a spokojenosti spíše odvádějí, než-li k ní přivádějí.. 

Ačkoliv jsou zvířata velmi vědomé a moudré bytosti i oni mají svá fyzická těla, ve kterých si mohou nést stará zranění, traumata a bolesti. Díky energetické podpoře může zvíře mnoho uvolnit - samozřejmě pokud si to bude přát. Zvíře dostává možnost odevzdat cokoliv, co ho trápí. Není to však jeho povinnost. Některá traumata jsou tak bolestivá a silná, že je zapotřebí více setkání s časovým odstupem podle přání zvířete, abychom postupovali citlivě a v souladu s jeho potřebami. To platí i v případě jakýchkoliv dlouhodobých/chronických zdravotních obtíží. Zkrátka nemůžeme očekávat, že dlouholetý problém vyřešíme mávnutím kouzelného proutku.. I když i takové zázraky jsem v rámci své praxe zažila. :) 

Energetickou podporu dopřávám i zvířatům v době odcházení.

Vynahradí léčení veterinární péči?

Na tuhle otázku podle mě nelze jednoznačně odpovědět. Záleží na každém jednotlivém případu a také na každé bytosti. Setkala jsem se se zvířaty, která si nepřála být léčena, ale i s těmi, která si to o řekla. 

Setkala jsem se s bytostmi, které mě poprosili o energetickou podporu a poprosili své majitele ať jim dají čas a klid. Ale také jsem se setkala s případy, kdy byla lékařská podpora naprosto nezbytná a zvíře o ní prosilo. Myslím, že v tomto tématu bychom měli být vědomí, vnímaví, naslouchající a respektující. 

Nepatřím k léčitelům, kteří lékařskou podporu odmítají nebo odmítají jakoukoliv spolupráci s lidmi či zvířaty, která jsou lékařsky léčena. Naopak vnímám jak důležité je vzájemně spolupracovat. Nejsem diagnostik a někdy ani samo zvíře přesně neví, co ho trápí. Jen cítí, že mu není dobře. A pak se ptám, zda si přeje jít k lékaři nebo ne.

I moje zvířata si někdy veterinární péči nepřejí a někdy si o ní řeknou. Stejně jako o energetickou podporu. A já jejich přání plně respektuji. 

 

Proč je důležité vybrat si velmi pečlivě svého ,,léčitele“ a jak vybírat?

Za mě je tohle jedna z nejdůležitějších věcí, které bychom měli věnovat velikou pozornost. 

Za mě by vám léčitel nikdy neměl slibovat vyléčení či jakékoliv výsledky např. objednejte si balíček pěti terapií a budete vyléčení nebo něco podobného. I kdyby to byla pravda, za mě by léčitel nikdy neměl vstupovat do léčení se záměrem chci tě vyléčit. Protože to není jeho práce, ale vaše. Měl by vám chtít být průvodcem, věřit ve vás, věřit v to, že to zvládnete sami, že nepotřebujete jeho služby k tomu, abyste se žili v souladu sami se sebou a byli spokojení a zdraví. Ale že mu velikou ctí a potěšením být vám průvodcem a dodat vám naději, sílu a víru pokračovat na vaší cestě dál a třeba vás nasměrovat, abyste se znovu naladili na kurz vašeho srdce, když máte pocit, že jste ztratili směr.

 

Jeho záměry by měli vycházet ze srdce. Měl by respektovat vaší svobodnou volbu a být vám tou nejlepší možnou podporou. 

 

Měl by si být vědom, že je pouze kanálem, skrze který léčivé energie přicházejí a co je podle mě velmi důležité je, aby sám léčitel si byl vědom sám sebe, svých záměrů, pracoval na sobě a pečoval o sebe a své tělo. Protože tohle všechno ovlivňuje intenzitu a čistotu zprostředkovaných energií.

 

Jak ho poznat? Vnímejte, jak na vás ten člověk působí. To, co říká nemusí být vždy pravda, proto jakmile uvnitř cítíte, že vám něco nesedí. Tak tomuto pocitu důvěřujte a hledejte dál. Měli byste se v jeho přítomnosti cítit hezky, v klidu a cítit, že mu můžete důvěřovat. A já věřím, že každý z nás to dokáže vycítit. Jen sami sobě a svému cítění musíme důvěřovat. 

Tak a teď se konečně dostáváme k tomu, jak to celé probíhá a jak sebe nebo své zvíře objednat…

V případě, že byste se ke mně rádi objednali vás poprosím, abyste mi na e-mail vysusilovak@seznam.cz napsali s čím a proč se na mě obracíte a zda si přejete zprostředkovat léčivé energie sobě nebo svému zvířeti. 

Pokud byste si rádi objednali zprostředkování léčivých energií pro zvíře, vždy se s ním spojím a zeptám se ho, zda si zprostředkování léčivé energie vůbec přeje a pokud ne, jeho rozhodnutí plně respektuji. 

 

Pokud si zvíře energetickou podporu přeje nebo si energetickou podporu objednáváte sami pro sebe, pak společně domluvíme termín osobního setkání nebo v případě, že jste z daleka, můžeme se domluvit na energetické podpoře na dálku. Funguje to úplně stejně. Nezáleží na tom, jestli jsme od zvířete metr nebo tisíc kilometrů.

 

Jakmile k vám dorazím nebo pracuji na dálku, pak už je vše zcela individuální podle potřeb vašich nebo vašeho zvířete. Ne každý má rád, aby se ho někdo dotýkal, a tak vše přizpůsobuji dané bytosti. Důležité pro mě je, aby jste si vy nebo vaše zvíře danou chvíli užilo. Abyste se uvolnili, a proto nekladu žádné podmínky na to, co se při léčení smí a co ne. Některé zvíře se nádherně uvolní, když u toho může být ve svém oblíbeném pelíšku, na vašem klíně nebo třeba koně, když se u toho mohou pást nebo žvýkat seno. Nezáleží na tom, co zvíře dělá. Ale jak se cítí. To je pro mě tím nejdůležitějším a nejsměrodatnějším bodem. 

Doba trvání je cca 30 min. 

Čas u léčení neměřím. Důležité pro mě je, abych cítila a vnímala, že všechno krásně proběhlo. A vždy se dané bytosti ptám, jak se cítí. Některá zvířata mě poprosí, abych s nimi po léčení ještě chvíli zůstala, některá naopak poprosí o klid, aby si mohli ještě ,,dojet" nějaký svůj proces.. 

 

Proč je v celém procesu důležitá výměna energií?

To je za mě velmi důležité téma. Mnoho lidí má pocit, že by léčitel /terapeut/ komunikátor měl vykonávat a poskytovat své dary zdarma. Na druhou stranu je důležité říci, že vaše zdraví a váš život je vaše zodpovědnost. A pokud chcete, aby vám kdokoliv věnoval svou péči a čas je důležité, aby vše bylo v rovnováze. I léčitel je člověk, který zde na Zemi má své finanční potřeby a poskytuje vám to nejcennější, co má. Svůj čas. A každý má právo ho ohodnotit tak, jak cítí. Nikdo není nucen si služby u daného člověka objednávat a vždy má každý možnost vyhledat kohokoliv jiného. 

 

Odměna za zprostředkování léčivé energie je 1.500 Kč (nerozebírám s vámi žádná témata, pouze vám nebo vašemu zvířeti zprostředkuji léčivou energii).

V odměně není zahrnuto dopravné, které je 8 Kč/km.

Prosím berte také na vědomí, že v případě zrušení setkání 24h před domluveným termínem je storno poplatek 100% z odměny terapie a zrušení setkání 48 hod před domluveným termínem 50% z odměny terapie. Děkuji za pochopení a úctu k mému času.

 

Prosím, pokud byste si přáli nejen zprostředkovat léčivé energie, ale i zprostředkovat další informace, pak využijte buď možnost komunikace se zvířaty/individuální terapie pro zvířata a jejich majitele/hadí terapie

 

Děkuji a budu se na vás osobně či na dálku moc těšit. 

S láskou K.

bottom of page